حقوق المريض

حقوق المريض

» Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Hasta,adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden;ırk,dil,din,mezhep,cinsiyet, ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınmadan faydalanma hakkına sahiptir.


» Bilgi İsteme Hakkı

Hastaların her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi isteme hakkı vardır.


» Sağlık Kuruluşunu,Personelini Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hasta;tabi olduğu mevzuatın usul ve şartlarına uyulmak kaydı ile,sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde hizmet vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini,görev ve unvanlarını öğrenme hakkına sahiptir.


» Mahremiyete Saygı Gösterilmesi Hakkı

Her türlü tıbbi müdahale hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.


» Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Hastanın Rızası Hakkı

Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere ;hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek ve durdurulmasını istemek hakkına sahiptir.Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir.


» Güvenliğin Sağlanması Hakkı

Herkesin,sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakkı vardır.


» Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır.


» İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Rahatlık Hakkı

Hastaların;sağlık personeli tarafından saygı,itina gösterilerek,güler yüzlü,nazik,şefkatli bir ortamda her türlü hijyen sağlanmış,gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti alma hakkı vardır.


» Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma Hakkı

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurma hakkı vardır.


» Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

Hasta haklarının ihlali halinde,mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru,şikayet ve dava hakkı vardır.