مستشفى خاص مستشفى قونية

مستشفى خاص مستشفى قونية

Özel Akademi Hastanesi, kaliteli, dürüst ve insana saygılı bir sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş ve 13 Mayıs 2002 tarihinde hasta kabulüne başlamıştır.


4000 m² kapalı alana sahip hastanemiz tetkik, tanı, tedavi ve diğer hizmetleri ile özel hastanecilik alanında nitelikli, sürdürülebilir, kaliteli ve uygun maliyetli bir sağlık hizmeti vermeyi hedeflemektedir.


Hastanemizde aşağıdaki uzmanlık dallarında ve belirtilen sayıda uzman hekimle hizmet verilmektedir.


Genel Cerrahi Uzmanı

Göz Hastalıkları Uzmanı
Kulak Burun Boğaz Uzmanı ( 2 Uzman Doktor )

Üroloji Uzmanı ( 2 Uzman Doktor )

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ( 3 Uzman Doktor )

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ( 2 Uzman Doktor )

İç Hastalıkları Uzmanı ( 2 Uzman Doktor )

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ( 2 Uzman Doktor )

Nöroloji Uzmanı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Kardiyoloji Uzmanı

Beslenme ve Diyet Uzmanı

Cildiye Uzmanı

Radyoloji Uzmanı

Biyokimya Uzmanı

Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Anestezi Uzmanı ( 2 Uzman Doktor )

Acil Hekimi ( 5 Pratisyen Hekim )HASTANEMİZDE BULUNAN ÜNİTELER


Genel Cerrahi 
Göz Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 

Üroloji 
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ortopedi ve Travmatoloji 
Dahiliye
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Nöroloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Kardiyoloji
Diyet ve Beslenme

Cildiye
Radyoloji Laboratuarı
Konvansiyonel Röntgen
Mobil Röntgen
Renkli Doppler
MR ( 1,5 Tesla )
4 Boyutlu ( ayrıntılı ) Ultrasonografi
Diş BT
Ultrasonografi
Mamografi
Multislide Bilgisayarlı Tomografi
Panoramik Röntgen
Biyokimya Laboratuarı
Mikrobiyoloji Laboratuarı
Check-Up
Kozmetoloji
Güzellik Merkezi
Ozon Ünitesi

EEG
EMG
Endoskopi Ünitesi (Gastroskopi, Kolonoskopi)
Ürodinami Ünitesi
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi
Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi
Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
Eforlu EKG
EKO 
Holter ( TA/EKG )
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi
Manuel Terapi Ünitesi
ESWT
Kan Transfüzyon Merkezi
Odyoloji Laboratuarı
NST
Artroskopik Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
Endoskopik Cerrahi
Mikrocerrahi


Hastanemizde 4 genel amaçlı ameliyathane bulunmaktadır. Bu 4 ameliyathanede mikro cerrahi, laparoskopik cerrahi, endoskopik, ürolojik ve kulak burun boğaz cerrahisi dahil tüm kapalı ve açık ameliyatlar başarıyla uygulanmaktadır.


Ameliyathaneler ve bağlı alanlar Hepafiltre sistemi ile havalandırılmaktadır. En son teknik donanıma sahip ameliyathanelerde merkezi oksijen, azot, vakum ve klima tesisatları bulunmakta ve bu sayede ameliyatların optimum koşullarda gerçekleşmesi sağlanmaktadır.


Çağımızın en konforlu doğum yöntemlerinden biri olan Epidural anestezi de (ağrısız doğum) hastanemizde başarı ile uygulanmaktadır. Şiddetli doğum ağrısını ortadan kaldıran ve hem normal yolla hem de sezaryenle doğumlar için giderek daha popüler hale gelmeye başlayan bu yöntem ile anne adayı doğum sırasında hiçbir sancı hissetmemekte ve doğuma aktif olarak katılabilmektedir.


Radyoloji Ünitesinde; Multislice Bilgisayarlı Tomografi, ultrasonografi, renkli doppler, mamografi, skopi, mobil röntgen cihazları bulunmakta olup direk ve kontrastlı tüm filmler, her türlü radyolojik girişimler başarı ile yapılmakta, anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla MR, sintigrafi ve kemik dansitometri hizmetleri verilmektedir.


Yine hastane bünyesindeki mevcut laboratuarlarda biyokimya, mikrobiyoloji, bakteriyoloji, ve hematoloji dallarında tüm tetkikler ile her türlü hormon tetkiki yapılmaktadır.


Hastanemiz, perkütan nefrolitotripsi, üreterorenoskopik üreter ve böbrek taşlarının fleksible URS (RIS) vasıtasıyla lazer ile kırılması, biplanar endokaviter problu transrektal ultrasonografi eşliliğinde 12 kadran prostat biyopsisi gibi nitelikli ameliyatları yapan nadir hastanelerden birisidir.


Yine omurga cerrahisinde, büyük eklem protezlerinde, bölgemizde tercih edilen bir hastanedir.


Rinoplasti kepçe kulak ameliyatları gibi estetik ve işlevsel KBB ameliyatlarında tüm bölgeye hizmet verilmektedir.


Dokuz yataklı üçüncü basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz her türlü tecrübeli personel ve tıbbi donanıma sahip olup, üst düzeyde hizmet vermektedir. Ünitemizdeki hepaflitreli hijyenik klimalar nemlendirici özelliğe sahip olup ayrıca izolasyon odamız da mevcuttur. Küvözlerimiz ve otomatik suni solunum cihazlarımızla her türlü riskli yenidoğan, ünitemizde takip edilebilmektedir. Bu sayede her türlü riskli gebe ve yenidoğan, hastanemize kabul edilmekte ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz gerek Konya gerekse çevre illerdeki diğer özel ve kamu hastaneleri için de bir üst düzey sevk merkezi durumundadır.


Yenidoğan Ünitesi'nde tedavi edilen bebekler, taburcu olduktan sonra hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nde takip edilmekte; tarama testleri (fenilketonüri ve hipotiroidi için) yapıldıktan sonra gelişmeleri, aşıları ve beslenme durumları periyodik olarak izlenmektedir. Ayrıca radyoloji ünitesinde kalça çıkığının erken tanısı için ultrasonografi yapılmaktadır.


Hastanemizin ayrı bir birimi olan Güzellik Merkezimizde uzman kadrosu ile birlikte, Lazer Epilasyon, Saç Ekimi, Bölgesel İncelme ve Selülit, Ayak-Tırnak Bakımı, Ozon Sauna ve Terapi, PRP hizmeti verilmektedir.


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitesinde tedavi gören hastalarımız ücretsiz servisimiz ile evlerinden alınıp evlerine bırakılmaktadır.


Acil standartlarına uygun olarak yapılandırılmış olan Acil Servisimizde, acil hekimi ve gerektiğinde icapçı olarak çağrılan tüm branş doktorları, acil hemşire ile diğer sağlık personelinden oluşan zengin ve deneyimli kadrosuyla 24 saat süresince acil sağlık hizmetlerini efektif, hızlı ve güvenilir bir şekilde verilmektedir. Danışman Hekimlik hizmeti verilen hastanemizde hastalar önce Danışman Hekimimiz ile görüştürülmekte ve en doğru yönlendirme ile hastanede kalış süresi minimuma indirilmektedir.


Ayrı bir ambulans ve hasta girişi olan Acil Servisimiz, 24 saat kesintisiz laboratuar ve radyoloji bölümleri tarafından desteklenmektedir. Acil serviste 4 yatak kapasiteli acil gözlem salonu mevcuttur. Gözlem yataklarımızda da merkezi oksijen ve vakum sistemi mevcuttur. Gerekli olduğu durumlarda hastaların monitörizasyon ve ventilasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir.


60 yatak kapasiteli hastanemizde odalar, hasta ve refakatçinin tüm ihtiyaçları düşünülerek lüks bir şekilde dizayn edilmiştir. Bütün odalarda televizyon, buzdolabı, refakatçi yatağı, engelli hasta destekli donanımı, sıcak su, banyo ve tuvalet bulunmaktadır.

Hasta başı ünitelerinde merkezi oksijen ve vakum sistemi ile, hasta başı ve tuvaletlerde hemşire çağırma sistemi hastalarımızın hizmetine sunulmuştur.


Her gün yeni başarıları hedefleyen uzman kadromuz ve destek ekiplerimiz ile sürat ve kaliteyi düşürmeden ekonomik olmayı sağlayarak yolumuza gururla devam etmekteyiz.


Akademi Hastanesi olarak çağın getirdiği ileri teknolojiyi kullanan, bilgiyi büyük bir hazine olarak görüp faydalanan, temelde insana en güzel hizmeti amaçlayan, sağlıklı toplumun oluşmasına katkıda bulunma azminde doktoru, hemşiresi, sağlık memuru, tıbbi teknisyeni, eczacısı, idari ve genel hizmet birimlerimizle “Hedefimiz Sağlıklı İnsan”.


Bu anlamda tüm çabamız, insanın kişisel ve sosyal gelişiminde en önemli faktör ve yaşamımızın en büyük güvencesi olan sağlığın devamlılığını sağlamak yönündedir.


Akademi Hastanesi olarak diyoruz ki ; “Hastalıkta ve Sağlıkta Sizinleyiz”