Sağlık Haberleri

Bademcik Ameliyatı İçin En İdeal Dönem Ne Zaman

Yarıyıl tatiline sayılı günlerin kaldı.. Bir çok ailenin ortaksorunu olan bademcik ve geniz eti ameliyatları için en ideal zaman sömestrtatili.  

Bademcikler (tonsil) ve geniz eti (adenoid), lenfoid dokudenilen ve vücudun bağışıklık sisteminde rol oynayan organlardır. Tonsilleryutak girişinde, dil kökünün iki yanında yerleşmişlerdir. Adenoid isenasofarinks adı verilen ve yutağın üst kısmında yani burun boşluğunun arkatarafında bulunurlar.

           Görevleri Nedir: Tonsilve adenoid lenfoid dokunun bir parçasıdır ve lenfositler içerirler. Bulenfositler, vücudun bağışıklık sistemine yardımcı olan antikorları üretirler.Ancak tonsil ve adenoidlerin bağışıklık sistemindeki rolleri önemli orandadeğildir ve çoğu zaman fonksiyonel değildirler. Bademcik ve geniz eti alınankişilerde bağışıklıkla ilgili hiç bir olumsuz durumun olmaması da bunugöstermektedir.

 

         NeGibi Sorunlara Yol Açarlar: Tonsilve adenoid hem infeksiyonlara hemde büyüklüklerine bağlı olarak bazı sorunlarayol açabilirler. Adenoid daha çok çocukluk çağının problemi olmasına rağmentonsil hem çocuklarda hem de erişkinlerde hastalık yapabilmektedir. Sıkgeçirilen infeksiyonlar, hem hastanın günlük yaşamını etkiler, hem de sık sıkilaç kullanımına neden olur. Ancak geçirilen infeksiyonların (iltihapların) enönemli sonuçları, kalp kapakçıkları, eklem ve böbreklerin risk altındaolmasıdır.

 

         İnfeksiyonları dışında tonsil ve adenoidin büyüklükleri de önemli sonuçlara yolaçar. Tonsillerin büyük olması; yutma, beslenme ve konuşma sorunları yapar.Ayrıca tonsil üzerinde biriken yiyecek ve doku artıkları ağız kokusu ve hijyenbozukluğuna neden olur. Adenoid dokusunun büyük olması her şeyden önce buruntıkanıklığına yol açar. Bu hastalarda ağzı açık uyuma ve horlamaya neden olur.Burun, solunan havanın ısısını ve nemini ayarlar ve bazı zararlı partikülleritutar. Bu nedenle ağız solunumu yapan hastalarda bazı solunum yoluproblemlerine yol açar.

 

Genizeti ayrıca şu problemleri oluşturur:

 

         >Orta kulakta havalanma bozukluğu ve buna bağlı kulak zarında çökme, işitmekaybı ve iletişim bozukluğu. İşitme kaybı bazen anne-babanın fark edemeyeceğiseviyede olur ancak sıklıkla da hastayı doktora götüren ilk sebeptir.

          >Çene ve yüz kemiklerinde gelişim bozukluğu

         > Geniz akıntısı nedeniyle boğaz iltihabı (farenjit), öksürük ve alt solunumyolu problemleri

         > Baş ağrısı

         > Sinüzit

          > Oluşan yüz ifadesi nedeniyle ''geri zekalı'' görüntüsü

 

          Nasıl Tedavi Edilir: Bademcikve geniz etinin akut iltihaplarında tedavi genellikle ilaçlardır. İlaç olaraken sık antibiyotikler , ağrı kesiciler ve eğer alerjik faktörlerdedüşünülüyorsa antihistaminiklerdir. Ciddi problemlere yol açmayan ve sıkinfeksiyona yol açmayan bademcik ve geniz eti ilaçlarla tedavi edilmesinerağmen, bazen bademcik ve geniz etinin alınması gerekir.

 

          Hangi Durumlarda Alınmalıdır: Tonsil ve adenoidin alınmasına karar vermek, bazen kolaysa dabazen hastayı belli bir süre takip etmeyi gerektirir.

 

Ameliyatakarar verilmesine neden olan durumlar şunlardır:

 

          > Sık sık infeksiyon geçirilmesi: Genelde kabul edilen durum,birbirini takip eden yıllarda, senede 3 veya daha fazla infeksiyongeçirilmesidir.

          > Tonsillerde infeksiyon olmasada yutmayı zorlaştıracak kadarbüyümesi

          > Tonsil dokusunun tek taraflı büyümesi (lenfoma veya başkahabis hastalıkların belirtisi olabileceğinden)

          > Bademcik üzerinde ağız kokusuna neden olabilecek şekildesık sık birikim olması

          > Adenoid dokusunun nefes almayı bozacak kadar büyümesi

          > Sık sık sinüzit ve alt solunum yolu problemlerine nedenolması