Sağlık Haberleri

Nevralji Nedir? Kimlerde ve Ne Sıklıkta Görülür

Özelliklebayanlarda dahafazla görülen ve günlük yaşantılarını yapamayacak hale getiren Nevraljiyinedir?

Nöroloji Uzmanı Uz.Dr. Hilal TOGAN Nevralji ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı…

 

Nevralji nedir?

Genellikle tektaraflı olarak yüz veya baş bölgesini etkileyen, ani ve şiddetli başlayıp yineani şekilde sonlanan, süresi birkaç saniyeden enfazla birkaç dakikaya uzayan, sıktekrarlayan, kısa süreli elektrik şok benzeri ağrılardır.

Nevralji, etkilenensinirin ağrıya duyarlı uyarıyı taşıyıcı liflerinin aşırı uyarılmasındankaynaklanır. Sinir üzerindeki bası veya başka sebepler sinirin aşırıuyarılmasına ve sinirin çevresindeki ağrılı lifler ile etkileşimine neden olur.Böylece tekrarlayıcı ağrılar ortaya çıkar. Komşu damarların, damar anomalilerinin veyayavaş gelişen iyi veya kötü huylu tümörlerin basısı sinire bası yapıp nevraljikağrıya neden olur.  

Diş çürükleri yada diş tedavileri sırasında oluşanzedelenmeler, nevraljiye benzer ağrılara neden olabilir. Nevraljik ağrı, aniden ortaya çıkmaklabirlikte ağrılı bölgede belli tetik noktaları etkileyen yüz yıkama, tıraş olma, diş fırçalama, konuşma, elle dokunmagibi uyaranlar ile uyarılabilir veya şiddetlenebilir. Kişinin günlükaktivitelerini yürütemeyecek kadar şiddetli olabilir.

 

Ne sıklıkta ve hangiyaş grubunda daha fazla görülür?

50-60 yaş grubundadaha sık görülen nevralji olgularının %60’ını kadınlar oluşturur. En sıkgörülen tipi yüz nevraljisidir. Etkilenen sinir bölgesine ve etkene bağlıolarak tanımlanan diğer nevraljik ağrı türleri; dil, gırtlak, yutak, kulak vebademcikte görülen nevraljidir. 

 

Tanı ve tedavi…

Şikayetin hikayesiile nevraljinin özellikleri; nörolojik muayene ile nevraljik ağrının yeri veeşlik eden bulgulara bakılarak tanı konulur. Hastalığın nedenleri, tanı vetedavi süreci için beyin MR veya ek laboratuvar incelemeleri yapılabilir.Tedavide ilk adım ilaç tedavisidir. İlaç tedavisinde basit ağrı kesicileretkili olmaz. Nevraljik ağrıya yönelik mutlaka nöroloji hekimi tarafındanbelirlenmiş ilaçlara başlanmalı ve tedaviye nöroloji hekimi kontrolünde devamedilmelidir.