Sağlık Haberleri

Endoskopik Sinüzit Ameliyatı ile Rahat Bir Nefes Alın

Sinüzitbaş ağrısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ve bazen de burun kanamasıylakendini gösteren yaygın bir hastalıktır. Önceleri ağız içinden kesileryapılarak yapılırdı ancak günümüzde bu teknikler neredeyse tamamıyla terkedilmiş olup endoskopik yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Endoskopiksinüzit  ameliyatı son 20 yılda yaygın olarak kullanılan bir ameliyattekniğidir. Burun deliklerinden endoskop adını verdiğimiz bir görüntü sağlamaenstrümanı ile yapılır bazı riskler taşısa da günümüzde maksimum başarı içinkullanılması şarttır.

 

         Ameliyatın amacı tıkalı olan sinüs ağızlarını açmak ve drenajın sağlıklı birşekilde yapılmasını sağlamaktır. Ameliyat hem genel hem de lokal anestezialtında yapılabilmektedir ancak benim tercihim çoğunlukla genel anestezidir.Ameliyat süresi hastalığın yaygınlık derecesine göre 30 dakika ile iki saatarasında değişmektedir.

 

          Operasyonun sonuçları nasıldır?

        Endoskopik cerrahi; sinüs fonksiyonlarını gözeten ve bozulmuş fizyolojinindüzeltilmesini öngören bir ameliyat olduğu için sonuçları çok başarılıdır.Burnun ve sinüslerin en ince ayrıntısını gösteren endoskoplar yardımı ve özelmikro cerrahi aletleriyle yapılan ameliyat uygun bir teknik ve hasta takibiylesinüzit sorununu büyük bir oranda çözmektedir.

 

          Ameliyat kolay mıdır?

 

        Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahileri hekim için zor hasta için kolayameliyatlardır. Operasyonu yapacak hekim tüm teknik ekipmana ve bilgi, deneyimbirikimine sahip olmalıdır. Operasyon sonrası dönem çok kolay geçmekte vegenellikle burnu tamamen kapatan bir tampon kullanılmadığı için hasta kısazamanda normal faaliyetlerine geçebilmektedir.

 

          Ameliyatın bir tehlikesi var mıdır?

 

        Endoskopik Sinüs cerrahisi ameliyatını yapan hekim mutlaka bu konuda çokdeneyimli olmalıdır. Beyin, göz ve bazı büyük damarlara yakınlığı nedeniylesinüs ameliyatı deneyimsiz ellerde istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

 

         Ne kadar zamanda iyileşirim?

 

        Hastalar genellikle ilk ameliyat gününde taburcu edilmekte ve ayaktan takipedilmektedir. Burnu kapatmayan bir tampon 1-2 gün içerisinde çıkartılarak hastatakibe alınmakta ve 3. günde hastalar işine dönebilmektedir. 3 haftalık birerken takip döneminden sonra hastalar uzun dönemli takibe alınırlar.